Mokotów.: 780433905

Leczenie implantologiczne jest obecnie szeroko stosowaną metodą postępowania przy odbudowie utraconych zębów. W naszej praktyce stosujemy rozwiązania implantologiczne jako standardową procedurę.

Zarówno nasze własne doświadczenia i obserwacje kliniczne jak i informacje ze światowego piśmiennictwa naukowego pozwalają traktować implantologię jako sprawdzona i bezpieczną metodę lecznicza. Stosujemy implanty zarówno do odbudowy pojedynczych zębów, jak i do konstrukcji bardziej złożonych (mosty). W przypadku braku wszystkich zębów wykonujemy oparte na implantach protezy całkowite lub mosty.

iimlant1

W celu zmniejszenia inwazyjności postępowania chirurgicznego wykonujemy także zabiegi bezpłatowe z zastosowaniem trójwymiarowej nawigacji komputerowej Nobel Guide, Simplant). Dla zapewnienia idealnego efektu estetycznego istotnego zwłaszcza przy odbudowie zębów przednich stosujemy filary cyrkonowe i korony pełnoceramiczne (Procera; Empress)

Warunkiem powodzenia leczenia implantologicznego jest dostateczna ilość i jakość tkanki kostnej w miejscu planowanego wszczepu. Oferujemy możliwość wykonania zabiegów odtwórczych (augmentacja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej) z zastosowaniem przeszczepów kości własnej pacjenta lub biomateriałów. (BioOss) Implantologia jest dziś dziedziną bardzo modną. Aureola nowoczesnej technologii nie przysłania nam jednak człowieka i zawsze staramy się pamiętać, że nie implant tylko cały pacjent jest podmiotem naszych działań. W wielu przypadkach po wykonaniu diagnostyki i analiz odradzamy pacjentom rozwiązania implantologiczne na rzecz tradycyjnej protetyki. Prosimy pamiętać, że ze względu na konieczność indywidualnej oceny sytuacji klinicznej w każdym przypadku implantologicznym niemożliwe jest podanie kosztów zabiegu przez telefon. Zapraszamy na konsultacje.

Czytaj więcej:

Telefon Mokotów: 780433905